مدل مداخلۀ مبتنی بر سبک زندگی اسلامی و سلامت قلبی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل مداخلۀ مبتنی بر سبک زندگی اسلامی و آزمون اثربخشی آن بر ارتقای سبک زندگی اسلامی، سلامت روانی، سلامت معنوی و رفتارهای سلامت افرادِ در معرض خطر بیماری قلبی بود. .روش: در این پژوهش، 16 نفر از کارمندان بیمارستان قلب شهید رجایی در شش جلسۀ یک ساعته گروه‌درمانی شرکت کردند. شرکت‌کنندگان مقیاس رفتارهای ارتقادهندۀ سلامت دینی، مقیاس سلامت روانی، مقیاس بهزیستی معنوی و نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندۀ سلامت را در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مداخلۀ مبتنی بر سبک زندگی اسلامی می‌تواند سبک زندگی، بهزیستی روان‌شناختی، بهزیستی معنوی و رفتارهای سلامت افرادِ در معرض خطر بیماری قلبی را به صورت معنادار ارتقا دهد. نتیجه‌گیری: نتیجۀ پژوهش، اثربخشی مدل مداخلۀ سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از بیماری‌های قلبی را تأیید می‌کند.

کلیدواژه ها: مداخلۀ سبک زندگی اسلامی؛ سلامت روانی؛ سلامت معنوی؛ خطر بیماری قلبی؛ پیشگیری

نویسندگان:

محمدعلی بشارت: استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

سیده اسماء حسینی: دانشجوی دکترای روان‌شناسی سلامت دانشگاه تهران

 هادی بهرامی احسان: دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

 حسینعلی جاهد: استادیار رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام(ره).

 اکبر نیک پژوه : استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی، مرکزآموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی – دوره 5، شماره 17، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *