• دسته‌بندی نشده
  • 0

تحلیل ساختار و زیرساخت های مراکز علم سنجی در دانشگاه های علوم پزشکی

چکیده

در سال های اخیر دانشگاه های علوم پزشکی کشور اقدام به تاسیس مراکز علم سنجی کرده اند و وظایف متنوعی بر عهده آن ها قرار گرفته است. با این وجود، هنوز مطالعه مستقلی درباره وظایف، ساختار و کارکرد مراکز علم سنجی دانشگاهی صورت نگرفته است. شناسایی و طبقه بندی زیرساخت ها و ساختار مناسب برای مراکز علم سنجی دانشگاهی در دانشگاه های علوم پزشکی، موضوع مورد مطالعه در این پژوهش است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و از روش گراندد تئوری استفاده شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان علم سنجی و مدیران پژوهشی و کارشناسان دفاتر علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی گردآوری و مقوله بندی شده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها به استخراج و دسته بندی دو دسته زیرساخت مطلوب برای مراکز علم سنجی دانشگاهی تحت عنوان زیرساخت های فناورانه و سازمانی منجر شده است. در ارتباط با ساختار سازمانی مناسب برای مراکز علم سنجی دانشگاهی نیز سه مقوله اصلی شامل ساختار مستقل، وابسته و سایر ساختارها شناسایی و دسته بندی شده است. شناسایی و دسته بندی ساختار و زیرساخت های مناسب برای مراکز علم سنجی دانشگاهی یک ضرورت در راستای بهینه سازی و بهبود کارکرد است. نتایج این تحقیق می تواند به بهبود کارکرد مراکز علم سنجی و در نتیجه برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی مناسب در دانشگاه ها منجر شود.

کلیدواژگان: مراکز علم سنجی، گراندد تئوری، زیرساخت، ساختار، دانشگاه های علوم پزشکی

نویسندگان:
فاطمه آتش دلیگانی، سعید اسدی

فصلنامه رهیافت – شماره 64، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *